Regulamin konkursu: farby chemiczne kontra naturalne

Regulamin

§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady konkursu "Farby chemiczne kontra naturalne", organizowanego przez sklep internetowy helfy.pl.

§ 2
Regulamin obowiązuje Uczestników konkursu.

§ 3
Organizatorem konkursu jest właściciel sklepu internetowego Helfy, figurującego pod adresem http//www.helfy.pl, którego Właścicielem jest FIRMA Nitai, z siedzibą w Wrocławiu 54-107, przy ul. Maślickiej 86.

§ 4
Uczestnikiem może być tylko osoba fizyczna, będąca klientem sklepu Helfy.pl, która farby naturalne opisane w zgłoszeniu konkursowym zakupiła przez stronę www.helfy.pl lub www.khadi.pl. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy konkursów "Khadi - odkryj blask natury" oraz "Rozdajemy farby Khadi", lecz nie mogą wykorzystywać tekstów swoich wcześniejszych wypowiedzi (powinni opracować nową treść, zawierającą wszystkie wymagane informacje).

§ 5
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 sierpnia 2011 r. (godz. 24.00)

§ 6
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie w charakterze Uczestnika jest: - bycie użytkownikiem oryginalnych farb naturalnych, zakupionych przez stronę www.helfy.pl lub www.khadi.pl,
- zarejestrowanie się na stronie http://www.helfy.pl/user/register/ (wypełnienie trzech pól: e-mail / nick / skąd o nas wiesz, czyli skąd wiesz o konkursie),
- przesłanie autorskiej porównującej doświadczenia chemicznej i naturalnej koloryzacji włosów na adres konkurs@helfy.pl,
- podpisanie wypowiedzi nickiem (nazwą do publikacji).

§ 7
Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.

§ 8
Komisja konkursowa oceniać będzie wyłącznie autorskie wypowiedzi na temat motywacji wyboru farb naturalnych, nadesłane w czasie trwania konkursu, tylko od Uczestników, którzy zarejestrowali się na stronie http://www.helfy.pl/user/register/

§ 9
Komisja powołana przez firmę NITAI wyłoni 3 zwycięzców (1, 2, 3 miejsce), oceniając prace konkursowe pod kątem oryginalności i wartości przekazanych informacji dla innych osób zastanawiających się nad wyborem metody koloryzacji włosów. Informacja o Zwycięzcach pojawi się na stronie www.helfy.pl dnia 26 sierpnia 2011 r. Osoby te zostaną powiadomione o wynikach konkursu za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na konto pocztowe uczestnika konkursu.

§ 10
Nadesłane wypowiedzi zostaną opublikowane w witrynie Helfy.pl i na innych witrynach będących własnością firmy Nitai.

§ 11
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Nitai.

§ 12
Uczestnik, biorąc udział w konkursie składa oświadczenie, że akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na stosowanie wszystkich jego postanowień.

§ 13
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
1 miejsce: Szampon wzmacniający Amla Khadi - BDIH + wybrana farba do włosów Khadi oraz wybrana maska do włosów Hesh
2 miejsce: Szampon z hibiskusem Khadi - BDIH oraz wybrana maska do włosów Hesh
3 miejsce: Organiczna odżywka do włosów z Amli Khadi oraz wybrana maska do włosów Hesh

Nagrodzony Uczestnik konkursu nie ma możliwości otrzymania kwoty odpowiadającej wartości przyznanej nagrody.
Nagrodzony/wyróżniony Uczestnik konkursu nie ma możliwości otrzymania kwoty odpowiadającej wartości przyznanej nagrody.

§ 14
Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora, w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na stronie www.helfy.pl.

§ 15
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

§ 16
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

§ 17
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Nitai, Maślicka 86, 54 - 107 Wrocław (administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, a podanie danych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną