Regulamin konkursu: KHADI - Odkryj blask natury

Regulamin

§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady konkursu "KHADI - Odkryj blask natury" organizowanego przez sklep internetowy helfy.pl.

§ 2
Regulamin obowiązuje Uczestników konkursu.

§ 3
Organizatorem konkursu jest właściciel sklepu internetowego Helfy, figurującego pod adresem http//www.helfy.pl, którego Właścicielem jest FIRMA Nitai, z siedzibą w Wrocławiu 54-107, przy ul. Maślickiej 86.

§ 4
Uczestnikiem, który będzie mógł wziąć udział w konkursie może być tylko osoba fizyczna, która jest klientem sklepów internetowych helfy.pl lub khadi.pl lub konta Allegro www_helfy_pl i zakupiła farbę Khadi.

§ 5
Konkurs rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2010, a kończy dnia 29 kwietnia 2010 roku.

§ 6
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie w charakterze Uczestnika jest dokonanie zakupu co najmniej jednej farby Khadi w sklepie internetowym helfy.pl lub khadi.pl oraz przesłanie autorskich zdjęć przedstawiających uzyskany efekt przez zastosowanie farby Khadi wraz z opisem: koloru wyjściowego włosów, nazwy użytej farby Khadi, sposobu jej przyrządzenia i użycia, wraz z cennymi uwagami i wskazówkami.

§ 7
Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.

§ 8
W konkursie mogą wziąć udział jedynie zdjęcia będące oryginalnymi pracami autora.

§ 9
W treści maila /listu elektronicznego należy podać: opis koloru wyjściowego włosów, nazwy użytej farby Khadi, sposobu jej przyrządzenia i użycia, wraz z cennymi uwagami i wskazówkami oraz imię i nazwisko, adres autora.

§ 10
Przesłane pliki nie będą zwracane.

§ 11
Prace należy nadsyłać od 8 kwietnia do 29 kwietnia 2010 roku.

§ 12
Oceny zdjęć dokona komisja powołana przez organizatora.

§ 13
Lista zwycięzców (zostanie opublikowana na stronie http://www.khadi.pl/ 30 kwietnia 2010r. o godzinie 12.00.

§ 14
Nagrodzone i wybrane przez komisje fotografie oraz treści będą opublikowane w witrynie www.khadi.pl i na innych witrynach będących własnością firmy Nitai.

§ 15
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Nitai.

§ 16
Uczestnik, biorąc udział w konkursie składa oświadczenie, że akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na stosowanie wszystkich jego postanowień.

§ 17
Organizatorzy przewidują:

  • 1 miejsce - 150 zł na zakup dowolnych produktów firmy Khadi i Banlab
  • 2 miejsce - 100 zł na zakup dowolnych produktów firmy Khadi i Banlab
  • 3 miejsce - 70 zł na zakup dowolnych produktów firmy Khadi i Banlab
oraz 5 wyróżnień - wybrana farba Khadi oraz naturalny olejek pielęgnujący Sesa firmy Banlab 90ml. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 18
Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

§ 19
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

§ 20
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

§ 21
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.