Regulamin oferty "Darmowe Zakupy w Khadi" oraz "Rozdajemy farby Khadi"

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem" określa zasady oferty "Darmowe Zakupy w Khadi", przygotowanej przez firmę Nitai - wyłącznego dystrybutora kosmetyków Khadi w Polsce.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą chciały skorzystać z oferty przygotowanej przez firmę Nitai.
 3. Ofertą firmy Nitai dla osób, które nadeślą zdjęcia z koloryzacji farbami Khadi, jest przekazanie za darmo wybranej farby marki Khadi z dostępnej oferty w sklepach Khadi.pl lub Helfy.pl. Dodatkowo firma Nitai gwarantuje pokrycie kosztu przesyłki produktów otrzymywanych w ramach oferty. Przesyłka wysyłana na koszt Nitai, oprócz produktów otrzymanych w ramach oferty, może zawierać dodatkowe zakupy, jeśli takie zostaną w tym czasie dokonane.
 4. Firma Nitai gwarantuje, że wszystkie produkty Khadi wysyłane do Uczestników w ramach oferty „Rozdajemy farby Khadi” są najwyższej jakości, nie są przeterminowane i nie kończy się ich termin ważności.
 5. Aby skorzystać z oferty, należy:
  - zrobić autorskie zdjęcia z procesu koloryzacji wybraną farbą Khadi: Ciemny Blond, Słoneczny Blond albo Miedzianą. Zdjęcia powinny prezentować użyty produkt, informacje na temat wyjściowego koloru włosów oraz pokazane etapy farbowania wraz z efektem końcowym koloryzacji

  - do zdjęć powinien być załączony krótki opis zawierający nazwę użytego produktu, opis zastosowania oraz ocenę właściwości i efektów użycia produktu.
 6. Warunkiem skorzystania z oferty jest zakupienie fotografowanego kosmetyku Khadi przez stronę internetową www.khadi.pl lub www.helfy.pl.
 7. Firma Nitai zastrzega sobie prawo do oceniania wyłącznie autorskich prac oraz do odrzucenia zdjęć nieodpowiedniej jakości. Ocena jakości nadesłanych materiałów przysługuje wyłącznie firmie Nitai. Firma Nitai zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania nadesłanych materiałów, co oznacza, autor zachowuje pełnię praw autorskich.
 8. Zdjęcia należy przesyłać w sposób ustalony z firmą Nitai. Osoby, które przygotowały zdjęcia i opis, powinny skontaktować się z firmą Nitai, wysyłając wiadomość na adres marketing@khadi.pl.
 9. W treści wiadomości e-mail ze zgłoszeniem zdjęć i opisem należy podać: nazwę użytego produktu Khadi, nazwę użytkownika (nick) do publikacji oraz dane potrzebne do wysyłki zakupów (imię, nazwisko, adres pocztowy).
 10. Przesłane pliki nie będą zwracane, lecz zostaną opublikowane w witrynie www.khadi.pl i na innych witrynach będących własnością firmy Nitai.
 11. Przesłanie pracy jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i tekstów w następujących polach eksploatacji: używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Nitai.
 12. Firma Nitai zastrzega sobie prawo zakończenia oferty i zmiany warunków regulaminu.
 13. Wysłanie pracy przez osobę chcącą skorzystać z oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez firmę Nitai danych osobowych na potrzeby wysyłki paczki oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Aktualizacja regulaminu: 22.01.2020 r. Poprzednia wersja regulaminu dostępna tutaj.