Regulamin oferty "Darmowe Zakupy w Khadi" oraz "Rozdajemy farby Khadi"

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem" określa zasady oferty "Darmowe Zakupy w Khadi" oraz "Rozdajemy farby Khadi", przygotowanej przez firmę Nitai - wyłącznego dystrybutora kosmetyków Khadi w Polsce.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą chciały skorzystać z oferty przygotowanej przez firmę Nitai.
 3. Ofertą firmy Nitai dla osób, które nadeślą zgłoszenie video, jest przekazanie za darmo wybranych produktów Khadi o łącznej wartości 50 zł (jeśli zostaną spełnione warunki odnośnie zgłoszeń video). Dodatkowo firma Nitai gwarantuje pokrycie kosztu przesyłki produktów otrzymywanych w ramach oferty. Przesyłka wysyłana na koszt Nitai, oprócz produktów otrzymanych w ramach oferty, może zawierać dodatkowe zakupy, jeśli takie zostaną w tym czasie dokonane.

  Informacja dla osób, które nadeślą zgłoszenie video: jeśli łączna kwota wybranych produktów przekroczy 50 zł, osoba korzystająca z oferty pokryje nadwyżkę. W sytuacji, gdy łączna kwota wybranych produktów jest mniejsza niż 50 zł, firma Nitai nie zwraca brakującej kwoty.
 4. Firma Nitai gwarantuje, że wszystkie produkty Khadi wysyłane do Uczestników w ramach oferty "Darmowe Zakupy w Khadi" są najwyższej jakości, nie są przeterminowane i nie kończy się ich termin ważności.
 5. Aby skorzystać z oferty, należy:
  - zrobić autorskie nagranie video z procesu pielęgnacji produktem Khadi: farbą do włosów, olejem do twarzy lub włosów, kosmetykiem w proszku (maską, odżywką, szamponem). Film powinien prezentować użyty produkt, proces użycia oraz efekt końcowy. W przypadku koloryzacji farbą Khadi powinny zostać podane informacje na temat wyjściowego koloru włosów, użytej farby oraz pokazane zostaną etapy farbowania wraz z efektem końcowym koloryzacji
 6. Nagrania video nadesłane przez jedną osobę powinny prezentować stosowanie różnych produktów Khadi (w przypadku procesu koloryzacji - różnymi odcieniami farb Khadi).
 7. Warunkiem skorzystania z oferty jest zakupienie kosmetyku Khadi przez stronę internetową www.khadi.pl lub www.helfy.pl.
 8. Firma Nitai zastrzega sobie prawo do oceniania wyłącznie autorskich prac oraz do odrzucenia nagrań nieodpowiedniej jakości. Ocena jakości nadesłanych materiałów przysługuje wyłącznie firmie Nitai. Firma Nitai zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania nadesłanych materiałów, co oznacza, autor zachowuje pełnię praw autorskich. Firma Nitai nie oczekuje materiałów video po profesjonalnej obróbce i montażu. Video może zostać nagrane w warunkach domowych, jednak nie może zostać nagrane przy pomocy telefonu komórkowego. Minimalny, łączny czas trwania video to 1 minuta. Materiał filmowy może być jednym plikiem lub składać się z kilku pomniejszych.
 9. Zgłoszenia filmowe należy przesyłać w sposób ustalony z firmą Nitai. Osoby, które przygotowały nagranie, powinny skontaktować się z firmą Nitai, wysyłając wiadomość na adres info@khadi.pl. Prosimy nie dołączać nagrań video do wiadomości e-mail. Firma Nitai wskaże przykładowe drogi przesłania pliku.
 10. W treści wiadomości e-mail ze zgłoszeniem video należy podać: nazwę użytego produktu Khadi, nazwę do publikacji oraz dane potrzebne do wysyłki zakupów (imię, nazwisko, adres pocztowy).
 11. Przesłane pliki nie będą zwracane, lecz zostaną opublikowane w witrynie www.khadi.pl i na innych witrynach będących własnością firmy Nitai.
 12. Przesłanie pracy jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i tekstów w następujących polach eksploatacji: używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Nitai.
 13. Ofertą firmy Nitai dla osób, które nadeślą zdjęcia z koloryzacji farbami Khadi blond, jest przekazanie za darmo wybranej farby marki Khadi z dostępnej oferty w sklepach Khadi.pl lub Helfy.pl. Dodatkowo firma Nitai gwarantuje pokrycie kosztu przesyłki produktów otrzymywanych w ramach oferty. Przesyłka wysyłana na koszt Nitai, oprócz produktów otrzymanych w ramach oferty, może zawierać dodatkowe zakupy, jeśli takie zostaną w tym czasie dokonane.
 14. Firma Nitai gwarantuje, że wszystkie produkty Khadi wysyłane do Uczestników w ramach oferty „Rozdajemy farby Khadi” są najwyższej jakości, nie są przeterminowane i nie kończy się ich termin ważności.
 15. Aby skorzystać z oferty, należy:
  - zrobić autorskie zdjęcia z procesu koloryzacji wybraną farbą Khadi: Naturalna henna Jasny Blond, Naturalna henna Złoty Blond lub Naturalna henna Średni Blond. Zdjęcia powinny prezentować użyty produkt, informacje na temat wyjściowego koloru włosów oraz pokazane etapy farbowania wraz z efektem końcowym koloryzacji

  - do zdjęć powinien być załączony krótki opis zawierający nazwę użytego produktu, opis zastosowania oraz ocenę właściwości i efektów użycia produktu.
 16. Warunkiem skorzystania z oferty jest zakupienie fotografowanego kosmetyku Khadi przez stronę internetową www.khadi.pl lub www.helfy.pl.
 17. Firma Nitai zastrzega sobie prawo do oceniania wyłącznie autorskich prac oraz do odrzucenia zdjęć nieodpowiedniej jakości. Ocena jakości nadesłanych materiałów przysługuje wyłącznie firmie Nitai. Firma Nitai zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania nadesłanych materiałów, co oznacza, autor zachowuje pełnię praw autorskich.
 18. Zdjęcia należy przesyłać w sposób ustalony z firmą Nitai. Osoby, które przygotowały zdjęcia i opis, powinny skontaktować się z firmą Nitai, wysyłając wiadomość na adres info@khadi.pl. Prosimy nie dołączać zdjęć do wiadomości e-mail. Firma Nitai wskaże przykładowe drogi przesłania plików.
 19. W treści wiadomości e-mail ze zgłoszeniem zdjęć i opisem należy podać: nazwę użytego produktu Khadi, nazwę użytkownika (nick) do publikacji oraz dane potrzebne do wysyłki zakupów (imię, nazwisko, adres pocztowy).
 20. Przesłane pliki nie będą zwracane, lecz zostaną opublikowane w witrynie www.khadi.pl i na innych witrynach będących własnością firmy Nitai.
 21. Przesłanie pracy jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i tekstów w następujących polach eksploatacji: używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Nitai.
 22. Firma Nitai zastrzega sobie prawo zakończenia oferty i zmiany warunków regulaminu.
 23. Wysłanie pracy przez osobę chcącą skorzystać z oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez firmę Nitai danych osobowych na potrzeby wysyłki paczki oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.